INNOWACYJNE NARZĘDZIE OPIEKI

Jak Lekolepki mogą pomóc
pacjentom przyjmującym leki?

Ten innowacyjny produkt to wsparcie dla pacjentów oraz ułatwienie dla lekarzy i farmaceutów. Zaprojektowane w opracowaniu o wieloletnie badania, wskazują na najważniejsze właściwości substancji aktywnych leków. To dzięki nim pacjent otrzymuje krótką i jasną informację na temat przechowywanie leków, środków ostrożności wynikających z przyjmowania preparatu czy jego interakcji z innymi preparatami. Służą również do informowania pacjenta o czasie jego przyjmowania. Te informacje to dla chorych wsparcie, które pomaga wykluczyć niewłaściwe korzystanie z leku, które zamiast leczyć, ma dla zdrowia niewielkie lub nawet szkodliwe znaczenie.

Piktogramy farmaceutyczne to innowacyjne rozwiązanie opieki farmaceutycznej

Lekolepki wskazują na najważniejsze właściwości leku, chroniąc pacjenta przed ewentualnymi błędami w jego przyjmowaniu. To również wsparcie w przestrzeganiu odpowiedniej pory przyjmowania preparatu, dzięki czemu chory optymalnie korzysta z jego właściwości.

Jasny przekaz

Skuteczne przypomnienie o prawidłowym przyjmowaniu leku

Prawidłowe dawkowanie

Przystępna informacja terapii lekowej

Wsparcie

Utrwalanie dobrych nawyków

Ochrona

Zabezpieczenie przed interakcjami z innymi lekami i żywnością

Historia Lekolepek

Pomysł stworzenia Lekolepek zrodził się z potrzeby polepszenia standardu życia polskich pacjentów.

2004

Pomysł na stworzenie Lekolepek Rozwijanie koncepcji Rozpoczęcie Prowadzenia badań

2011

Badanie zapotrzebowania

2012

Otrzymanie prawa ochronnego

2013

Pierwszy pilotaż w aptekach

2014

Zmiana koncepcji i otrzymanie prawa ochronnego

2015

Powołanie spółki Piktorex Otrzymanie dofinansowania od NCBR oraz funduszu BlackPearls VC

2016

Badania nad walidacją w aptekach

2017

Badania nad użytecznością w aptekach

2020

Włączenie Lekolepek do standardu opieki farmaceutycznej w aptekach przy wsparciu Polskiej Grupy Farmaceutycznej

Badania

To dzięki badaniom potwierdziliśmy potrzebę wprowadzenia piktogramów, informujących pacjentów o właściwościach przyjmowania leków. Jednoznacznie potwierdzają one również, że Lekolepki sprawdzają się jako pomoc i wsparcie dla osób chorych.

Przeprowadzona przez nas analiza potrzeb pacjenta wykazała, że 291 na 417 pacjentów wyraża potrzebę stosowania piktogramów. Badanie przeprowadzone zostało na pacjentach aptek typu otwartego, wśród mieszkańców małych miast i dużych aglomeracji. Przychylność dotycząca Lekolepek wynika często ze zbyt powierzchownego przekazywania informacji przez lekarzy i farmaceutów. Piktogramy to także pomoc i ułatwienie dla nich, dzięki któremu pacjent ma szansę na zakończenie terapii lekowej bezpiecznie i komfortowo.

Pilotażowe badanie na Lekolepkach współfinansowane zostało przez Unię Europejska ( UE) ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) oraz budżetu państwa. Odbyło się ono w ramach stażu w ramach projektu ,,Mazowiecki Świat Innowacji – program staży pracowników naukowych w przedsiębiorstwach’’ realizowanych w ramach Priorytetu VIII,, Regionalne Kadry gospodarki’’, Działanie 8.2 ,, Transfer wiedzy’’, Poddziałanie 8.2.1 ,, Wsparcie dla współpracy strefy nauki i przedsiębiorstw’’ w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 -2013 (01/MSI/2012. Celem projektu SIEL (System Indywidualnego Etykietowania Leków) było opracowanie piktogramów – innowacyjnego rozwiązania dla pacjentów. Lekolepki są zarejestrowaną własnością intelektualną, co było warunkiem otrzymania stażu w ramach Podziałania 8.2.1. To w jego ramach zaprojektowano i przetestowano piktogramy, które są częścią Systemu Indywidualnej Opieki Farmaceutycznej (SIOF).

Wnikliwe badanie przeprowadzone wśród klientów aptek ujawniło potrzebę wprowadzenia wsparcia dotyczące przypominania o sposobie dawkowania czy porach przyjmowania leków. Proces wprowadzenia każdej Lekolepki poprzedza walidacja. Ma ona na celu sprawdzenie, czy zamieszczone na niej informacje są przez pacjentów prawidłowo interpretowane. Użyteczność piktogramów jest sprawdzana w trakcie badań na grupie pacjentów przyjmujących określony lek. Podzieleni na grupę eksperymentalną i porównawczą uczestnicy badania wskazują, w jakim stopniu Lekolepki przyczyniają się do przestrzegania zaleceń lekarza i wskazówek aptekarza. Praktyczna użyteczność piktogramów została potwierdzona w przebiegu antybiotykoterapii, jednoznacznie wskazując, iż pacjenci stosujący Lekolepki precyzyjniej stosowali się do jej zaleceń.

BLOG

Aktualności

Jak zostać farmaceutą w Polsce? Czyli kilka słów o nostryfikacji dyplomów

18/12/2020

Chcesz zostać farmaceutą? Jeżeli tak, ten artykuł musisz przeczytać!
Czytaj więcej...

Zaproszenie. Cykl szkoleniowy – recepty farmaceutyczne (pro-familia, pro-auctore), opieka farmaceutycznej i farmakologia

10/11/2020

Zapraszamy na szkolenie!
Czytaj więcej...

VIII Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Farmakoekonomika szansą na zbilansowanie wydatków systemu opieki zdrowotnej w Polsce”

8/11/2020

Weź udział w konferencji, zapisz się już dziś!
Czytaj więcej...

MASZ PYTANIE ?

Skontaktuj się z nami

Dziękujemy za Wasze wsparcie