Wspieramy dobre idee

Wróć do Strony Głównej

Wspieramy dobre idee

8/01/2020

Sprawozdanie z Kampanii Społecznej „Zacznijmy od skóry”

Kampania społeczna „Zacznijmy od skóry” została przeprowadzona w miesiącach: od kwietnia 2019 do grudnia 2019 na terenie Dziecięcego Ośrodka Leczniczo-Rehabilitacyjnego „Bucze” w Górkach Wielkich. Ośrodek ten zajmuje się kompleksowym leczeniem dzieci w wieku od 1 do 18 lat (młodsi pacjenci przebywają z rodzicami).

Na terenie ośrodka były organizowane wykłady przeprowadzane dla dzieci- pacjentów Ośrodka. W kampanii społecznej wzięło udział 466 dzieci w wieku szkolnym.
Kampania społeczna „Zacznijmy od skóry” Kampania społeczna ‚Zacznijmy od skóry „ uzyskała honorowe patronaty:

– Śląskiego Kuratorium Oświaty,
– Związku Zawodowego Farmaceutów Polskich.

Główne cele kampanii społecznej „Zacznijmy od skóry”
– zwiększenie świadomości w zakresie roli jaką pełni skóra (nie tylko funkcje biologiczne ale też rola tzw. „lampki alarmowej”),
– edukacja w zakresie prawidłowej pielęgnacji skóry chorej i zdrowej (właściwa pielęgnacja szczególnie jest ważna w przypadku terapii chorób skóry, pozwala pozostać w kręgu działań dermo-profilaktycznych , uefektywnia terapię, skraca czas leczenia, zwiększa okresy reemisji choroby),
– poprawa jakości życia,
– zwiększenie świadomości w zakresie potrzeb dotyczących skóry,
– zwiększenie wykrywalności chorób skóry,
– przeciwdziałanie dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu spowodowanemu zjawiskiem stygmatyzacji (tylko niewielka część chorób skóry jest zakaźna. Badanie przeprowadzone przez Homo Homini w 2013 r. pokazało jak mocno nasilony jest ten problem wśród społeczeństwa, pomimo iż 90% badanych deklarowało wiedzę na temat łuszczycy, aż 40% bało podać rękę osobie chorej na łuszczycę w obawie przed zarażeniem),
– zharmonizowanie wiedzy o skórze , jej potrzebach, właściwej pielęgnacji zdobywanych z różnych źródeł,
– pomoc w rozwiązywaniu problemów z którymi uczniowie nie chcą się podzielić z rodzicami, lekarzami lub nauczycielami.


W 225 odcinku programu Mamma Mia (Polsat Rodzina) został wyemitowany wywiad z Prezesem Fundacji „Słoneczny Promień” oraz Wiceprezesem Fundacji „Słoneczny Promień” dotyczący kampanii społecznej „Zacznijmy od skóry”.

Materiał dostępny jest na Ipla. Poniżej zamieszczamy link do odcinka (od – 1:01:07 czasu trwania programu).

Z uwagi na wagę problemów jakich dotyczy kampania społeczna „Zacznijmy od skóry”, Zarząd Fundacji „Słoneczny Promień” podjął decyzję o kontynuowaniu kampanii społecznej „Zacznijmy od skóry” w 2020 r.

Prezes Fundacji „Słoneczny Promień” mgr farm Mariusz Jancarczyk

Zapisz się już teraz do naszego newslettera!

Wprowadź do swojej apteki lub szpitala uznany standard
Dobrej Praktyki Wydawania Leków (DPWL) oraz certyfikat